Corona-bevraging van onze leden

De Artiestencoalitie en ComAV. De bestuursraad van ComAV doet haar best om regelmatig de vergaderingen van de Artiestencoalitie bij te wonen.