Bart Verstraeten en twee premières van twee liedcycli

Herinneringen aan het onbekende

Les Heures claires