Componisten
Archipel
Vlaanderen

Nieuws

5 december 2022
Koor&Stem - Compositiewedstrijd Vic Nees
2 november 2022
Pasklaar-concerten met nieuwe kamermuziek van jonge componisten
2 november 2022
Dirk Veulemans stelt boek voor: Van Tendequaar tot Nachtegaal
2 november 2022
Bart Verstraeten en twee premières van twee liedcycli
1 november 2022
Trio Tooten creert muziek van Wilfried Westerlinck

Meer →