De Componisten Archipel Vlaanderen (ComAV) is een vzw. die Vlaamse componisten verenigt met als doel ondermeer de belangen van de scheppende kunstenaar te verdedigen, gemeenschappelijke meningen te vormen over cultuurpolitiek en het promoten van Vlaamse hedendaagse muziek.

(24 juli 2019) De website is een tijdlang onbereikbaar geweest. We zijn nu weer online en aan een nieuwe website wordt momenteel gewerkt. We grijpen meteen deze gelegenheid om zowel onze website als onze opdracht een opfrisbeurt te geven. U hoort nog van ons !

Voorlopig vindt u onze berichten op Facebook en we nodigen u uit om daar meteen een kijkje te gaan nemen.

U kunt ons bereiken op ons email-adres:

Het bestuur.