Creatieconcert: Vier maal hout met De Sonates - Stéphane Vande Ginste