Lode Leire met Belgisch werk voor contrabas solo

Recital in het DME festival