Onderzoek naar de sociaaleconomische positie van creatieve professionals