Persbericht Artiestencoalitie

Artiestencoalitie vraagt garanties voor kunstenaars